Het Rotterdamsch Manifest maakt prettig verontrustend theater, volgens een aantal kernpunten.

 

- Vanuit de Rotterdamsche volksaard -

- Met opgestroopte mouwen -

- Zonder ruis -

- Zonder valse pretenties -

- Met zelfrelativering -

- Met aandacht en zorg -

- Met noodzaak -

- Vanuit verlangen -

- Voor een ander -

- Voor troost - 

- Dankzij een ander -

- Voor verbinding -

- Vanuit empathie -

- Voor het wonder -

- Voor de liefde -

- Vanuit het hart -

- Voor jou -

 

 

 Artistieke leiding 

Fabian Smit 

 

Artistieke begeleiding, vormgeving en decor

Martin van Rijn

 

Kostuumontwerp en kleding

Karin van der Leeuw

 

Belichting en technische begeleiding

Nico Vellinga

 

Bestuursleden:  

Luciaan Groenier - Voorzitter

Rolf Oosthoek - Penningmeester

Jochem Kragten - Secretaris

 

 Contactgegevens

 Stichting Het Rotterdamsch Manifest

Marconistraat 43 Panoramakamer 3029 AH Rotterdam

t: 06-34932030

info@hetrotterdamschmanifest.nl

KVK 73253375

RSIN 859422768

 IBAN NL60BUNQ2208596641