Het Rotterdamsch Manifest is een jong theatergezelschap, dat sinds 2014 voorstellingen maakt. Het werd in 2018 een Stichting. Het wil minimaal  één avondvullende theatervoorstelling per kalenderjaar produceren. We maken voorstellingen over de grote moed van stille helden. We willen met de bijzondere combinatie van absurdistische en magisch-realistische teksten, fysiek spel en tot de verbeelding sprekende beeldtaal voorstellingen brengen die zich laten omschrijven als 'gevoelservaringen'. Het Manifest wil op die manier niet alleen het verhaal, maar vooral het gevoel van de thematiek op een liefdevolle manier meegeven aan het publiek. Recht uit het hart. Kenmerkend voor ons is een fijne balans tussen ernst en relativerende humor. We doen dat voor begrip en inzicht. We willen troosten en verbinden. We hopen dat het raakt. Het Rotterdamsch Manifest wil op die manier van waarde zijn voor haar publiek en iets constructiefs bijdragen aan het culturele landschap van de stad Rotterdam.

 

Het Rotterdamsch Manifest heeft zichzelf ten doel gesteld de behaalde positie van het gezelschap te verstevigen en uit te bouwen middels het ontwikkelen van  artistiek- en productioneel hoogwaardige locatieproducties. In het beleid streeft het gezelschap ernaar binnen een jaar de organisatorische structuur dusdanig te hebben ontwikkeld, opdat die nog beter aansluit bij de toenemende omvang van de producties. Dit is noodzakelijk om de efficiëntie in onze werkprocessen te bevorderen. Het heeft als beleid om middels een gerichte marketingstrategie een duidelijker profiel te creëren, met als doel meer publiek te genereren, een gezicht te krijgen in de stad en op de social media en programmeurs van zalen\locaties\festivals buiten Rotterdam uit te nodigen. Het heeft als beleid om de samenwerking met De Fruitvis te Rotterdam uit te bouwen en verder te structureren. Dat wil het bereiken door in samenwerking voorstellingen te produceren op locatie in Rotterdam, met de ambitie om dat ook buiten Rotterdam te realiseren. Daarnaast werkt Het Rotterdamsch Manifest aan een educatief programma, waarin toeschouwers op een ongedwongen manier worden betrokken in nagesprekken die aansluiten bij de thematiek van de voorstelling.

 

De Stichting Het Rotterdamsch Manifest werd opgericht in 2018 en heeft eind januari 2020 de ANBI status aangevraagd.

Het bevat een driekoppig bestuur dat op onbezoldigde basis zowel zakelijk als artistiek adviseert.

 

 Bestuursleden:  

Luciaan Groenier - Voorzitter

Rolf Oosthoek - Penningmeester

Jochem Krachten - Secretaris

 

 Contactgegevens

 Stichting Het Rotterdamsch Manifest

Marconistraat 43 Panoramakamer 3029 AH Rotterdam

t: 06-34932030

info@hetrotterdamschmanifest.nl

KVK 73253375

RSIN 859422768

 IBAN NL60BUNQ2208596641 

 

voor vragen of extra informatie gerelateerd aan fondsenwerving: info@hetrotterdamschmanifest.nl